SAL7372, Act: R°265.3-V°265.1 (565 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°265.3-V°265.1  
Act
Date: 1479-03-04

Transcription

2019-08-12 by xavier delacourt
It(em) cole amelen geheete(n) myete(n) dien mett(er) stat brieve(n) gescr(even) aenden/
meye(r) van he(re)nt ten v(er)sueke willems hubrechts als geleyt nae des(er)
//
stat recht tot alle(n) den goede(n) have en(de) erve qui(n)tens wile(n) van/
bullestraten wair die gelegen zijn dach van rechte op en dijssdage/
lestleden alhier te compare(re)n beteykent es geweest oft hij he(m)/
tege(n) de leveringe die den geleydden van des voirs(creven) wile(n) qui(n)te(n)s/
goeden ald(air) gelegen geschiet was hadde willen oppone(re)n heeft/
hem op heden als ten naeste(n) v(er)streken(en) dage va(n) rechte van/
en dijssendage lestleden want me(n) doe(n) niet en dingde te rechte/
gep(rese)nteert tege(n) den selve(n) geleydde(n) oft zijne(n) p(ro)cur(eur) dair de/
selve geleydde noch ande(re) va(n) zijne(n) wege(n) en compareerde en(de)/
dese p(rese)ntacie heeft hij bij scepen(en) vo(n)nisse doen registre(re)n in/
scampno m(ar)cii iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt