SAL7372, Act: R°276.3 (584 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°276.3  
Act
Date: 1479-03-10

Transcription

2019-08-19 by xavier delacourt
Dair wouter ackerma(n) comen es voe(r) den rade vander stat tege(n)/
janne vander bueken dien hij inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) v(er)ghicht hadde xxii octobr(is) lestleden versuekende/
dat hem de selve vand(er) bueken overgave zeke(re) brieve van/
eene(n) halve(n) mudde corens erflijck die hij onderhadde toebeh(oirende)/
baten dochter jans wijlen ackerma(n)s brueders svoirs(creven) wout(er)s d(air)af/
de selve wout(er) momboir was oft voldade de so(m)me dair voe(r)/
hij den selve(n) hadde v(er)ghicht hopende dat dat alsoe behoirde/
dair tege(n) de selve vand(er) bueken sustine(re)nde de (contra)rie seyde/
dat hij die br(ieve) niet en hadde op dwelck de voirs(creven) wout(er)/
soe hij seyde ofts behoefde wel thoene(n) soude dat de selve/
vand(er) bueken hadde bekint dat hij wel wiste wie die/
brieve hadde oft wair zij ware(n) want hij de(n) wed(er)gay pacht/
selve gecocht oft afgequete(n) hadde Es get(er)mineert gelieft/
woute(re)n voirts te varen met zijnder ghichtinge(n) dat hij dat doe(n)/
mach voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loven(en) dair dat behoirt In (con)silio/
m(ar)cii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt