SAL7372, Act: R°282.1 (601 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°282.1  
Act
Date: 1479-03-15

Transcription

2020-02-11 by xavier delacourt
It(em) cond zij allen lieden dat reyne(r) va(n) wijtfliet woenen(de)/
te loeven(e) in p(rese)ncia heeft gegeve(n) en(de) bekint dat hij gegeve(n)/
heeft joese van ghestele sone wile(n) henr(ix) woenen(de) te/
grymberge(n) de goede desselfs reyners hier nae bescreve(n) gelege(n)/
inde prochie van grymberge(n) voirs(creven) Te weten(e) ierst elf en(de)/
een half boend(er) wynnents lants luttel min oft meer gelege(n)/
opt priesterlinde velt en(de) opte lange hage alsoe nedercomen(de)/
tot bijder tangen toe En(de) noch eene(n) beemt houden(de) sesse/
dachwand luttel min oft meer gelege(n) in grymbergerbroec die/
welcke lodewijc wijnants ende gheertruyt sijne weerdinne/
vand(en) voirs(creven) reyne(re) nutertijt in pechtinge(n) houden(de) sijn d(air)af/
hue(re)n t(er)mijn noch van half merte naestcomen(de) te weten(e) vand(en)/
dage van morge(n) viii jaer due(re)n sal Te houden te hebben te/
wynne(n) en(de) te gebruyken van den uutgaen(e) vand(en) selve(n) t(er)mijne/
eene(n) t(er)mijn van tweelf jae(re)n lang vervolgen(de) Elcx jaers/
dae(re)nbinne(n) om ende voe(r) de selve so(m)me van coren(e) ende ghelde/
en(de) voirt op alle de bespreke en(de) vorweerd(en) gelijck de/
pechtinge der voirs(creven) gehuyssche(n) vand(er) daet xiiii[c] lxxiiii/
septembr(is) iiii dat naerde(r) uutwijst en(de) begrijpt cor(am)/
tybe willem(air) m(ar)cii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt