SAL7372, Act: R°285.1 (611 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°285.1  
Act
Date: 1479-03-16

Transcription

2019-08-26 by xavier delacourt
Item peter vaes zone wile(n) pet(er)s wonen(de) te loven(en) in p(rese)ncia/
heeft genome(n) teghen clause van stakenborch zone wile(n) claus/
alsulken vi boende(re)n lants gelegen op de loe Te houden te hebbe(n)/
en(de) te wynne(n) vanden dage van heden eene(n) termijn va(n) xii/
jae(re)n lanck deen nae dander zonder middel v(er)volgen(de) Elx jairs/
d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) twintich mudde(n) rox alsulx als jairlix/
vand(en) voirscr(even) lande come(n) sal goet en(de) payabel der maten va(n)/
loven(en) met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt sinte andr(ies)misse apostels/
te betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n den voirscr(even) clause q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]/
Item es vorweerde dat de voirscr(even) wy(n)ne de voirscr(even) lande/
wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) sal jairlijx zijne(n) t(er)mijn lanck due(re)nde/
wel en(de) loflijck gelijck reengeg(noten) bove(n) en(de) beneden en(de) tsijne(n)/
afscheyden sal hij vand(en) voirs(creven) lande laten twee boendere/
gemest en(de) besayt met rogghe twee boende(re) storte(n) op twee/
vo(r)en ende de brake op een vore Item es vorw(eer)de oft soe/
gebuerde dat meer hagen opde voirs(creven) lande wyese(n) oft viele(n)/
dan de voirs(creven) wynne behoefde mede te v(er)make(n) die sal/
de voirs(creven) wynne moge(n) afhouwe(n) behalve(n) dat hij die hage/
d(air)mede niet en arghe(r) aen hair wassen Item sal de voirscr(even)/
wynne jairlijx den voirscr(even) clause te loven(en) doen met/
zijne(n) wagen(e) en(de) p(er)den eene(n) dach carweyde(n) en(de) alsdan/
sal de selve wynne hebbe(n) den montcost Item sal de/
voirscr(even) wynne de gate aende voirs(creven) twee boende(re) lants/
die hij besayt gelijck voirs(creven) es tsijne(n) afscheyde(n) laten sal/
v(er)maect It(em) es vorw(eer)de dat de voirs(creven) p(ar)tien sulle(n) moege(n)/
scheyden ten halve(n) tijde behalve(n) dat de ghene die also/
scheyden wilt dat den ande(re)n [dat] een jair te vo(r)en sal moete(n)/
cundigen It(em) heeft de voirs(creven) claus den voirs(creven) wynne/
geloeft te houden inde hue(r) voirscr(even) den voirs(creven) t(er)mij(n) lanck/
due(re)nde tegen eene(n) yegelijcken zonder arghelist Ende/
alle dese vorweerden condicien ende gelueften voirs(creven) (et)c(etera)/
coram berghen willemair marcii xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt