SAL7372, Act: R°289.2 (624 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°289.2  
Act
Date: 1479-03-22

Transcription

2020-05-04 by xavier delacourt
It(em) jan crabbe zone wijlen goirts heeft geloeft katlijne(n) vranx/
dat hij tusschen dit en(de) tsintjansmesse naestcomen(de) huer aflegge(n)/
sal alsulke drie rinssche gulden(en) lijfpen(sien) als de voirs(creven) wijlen/
goirt en(de) meer ande(re) huer sculdich en(de) belanck ware(n) met scepen(en) br(ieve)/
van loven(e) vand(en) daet xiiii[c] lxviii aug(usti) xii staen(de) ten live/
d(er) selver katlijne(n) en(de) willems cornet profes ind(en) cloeste(r) va(n)/
sinte m(er)tens te loven(e) oft huer alsulke loflijcke borchtocht/
d(air) voe(r) [alsdan] stellen dat zij d(air)mede te vrede(n) sal moege(n) wese(n) Met/
condicien oft de voirs(creven) live aflivich w(er)d(e) bynne(n) middele(n) tijde/
dat dan en(de) in dien gevalle de voirs(creven) geluefte van nyeute/
sal wesen Ende met des(en) gelueften sal dexecucie vand(en)/
beleyde en(de) vo(n)nissen d(air)uuyt gespruyt geschorst worden totte(n)/
voirs(creven) dage va(n) tsint jansmesse naestcomen(de) Behalve(n) oick dat/
de voirs(creven) jan tussche(n) dit en(de) dond(er)dage savonts der vors(creven) ka(tlij)[ne(n)]/
oplegge(n) sal en(de) betale(n) de coste(n) vand(en) beleyde en(de) alle ande(re)/
d(air)uuyt gespruyt mette(n) v(er)lopen(en) pachte d(er) selv(er) drie r(inssche) g(ulden)/
van eene(n) jae(r) Ende oft gebreck viele in e(n)nige(n) d(er) voirscr(even)/
pointen dat alsdan de voirscr(even) ka(tlij)[ne] met hue(re)r rechtvorderi(n)g(e)/
sal moege(n) procede(re)n alsoet huer best gelieve(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt