SAL7372, Act: R°297.1 (638 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°297.1  
Act
Date: 1479-03-27

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stat van loven(e) saluyt/
Doen cont en(de) te weten(e) dat opde(n) dach va(n) hede(n) datum van/
desen voir ons come(n) es in prope(re)n p(er)sone de eerbe(re) en(de) besceyden(en)/
h(er) wouter va(n) hamele ridder he(re) te moncheal (et)c(etera) Ende heeft/
geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n)/
jonch(e)r(e)n arnde va(n) hamele zijne(n) wettige(n) zone [p(ri)us ema(ncipa)[t(o)]] he(re)n goirde wiers/
prieste(r) zijne(n) capellaen arnde va(n) appelte(re)n ja(n)nese va(n) colen en(de)/
ja(n)nese block aut Alle ende yegewelke zijn sake(n) questien/
en(de) geschille(n) als hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n)/
sal moege(n) Alle desselfs he(re)n wout(er)s jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)gen/
en(de) vervalle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck wair die belegen/
zijn oft bevonde(n) sele(n) worde(n) Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n)/
op te bue(re)n en(de) tontfange(n) d(air)voe(r) te pande(n) te dagen te beleyde(n)/
rasteme(n)te te doe(n) legge(n) die met rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volge(n)/
Ende ofts noot gebuerde voir alle richte(re)n gheestelijck en(de) weerlijck/
de voirs(creven) sake(n) te conteste(re)n te decline(re)n texcipie(re)n te r(e)c(on)venie(re)n/
te bescudden te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liesen In mel(iori) for(ma)/
Ende voirtane g(e)n(er)alijck en(de) spe(ci)alijck (et)c(etera) cum p(otes)tate/
sub(stituen)[di] Et quod un(us) eoru(m) incep(er)it alt(er) id p(ro)sequi valeat/
media(r)e et fini(r)e cu(m) eff(e)c(t)u Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) hanckart sub(stitu)[to] burg(imagistro) roelants willem(air) scab(inis) m(ar)cii xxvii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt