SAL7372, Act: R°298.3-V°298.1 (645 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°298.3-V°298.1  
Act
Date: 1479-03-16

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Vander aenspraken die arnd scrine gedaen heeft op henricke vand(er) stoct de(n)/
jonghen van twee last herinx die hij tande(re)n tiden tegen den selven henr(icke)/
gecocht soude hebben dair af hem de leve(r)inge soude gedaen hebben geweest/
tsinte mertensmisse lestlede(n) vand(en) welke(n) de selve henr(ic) gebreckelic was/
en(de) alsoe versueken(de) tot sijnd(er) (con)clusien want hij d(air) af den eed den vors(creven) henr(icke)/
deylde eve(n)verre de selve henr(ic) d(air) voe(r) gheen ontscult en dade en(de) hij selve/
des volquame dat de selve henr(ic) sculd(ich) soude sijn en(de) ge(con)dempneert he(m) de leve(r)inge/
te doene opte betale(n) des hij d(air) af sculdich was na beg(ri)p vand(er) selver come(n)scap/
d(air) tege(n) henr(ic) hem v(er)antweerden(de) dede segge(n) dat die comenscap overlanc/
doot wae(r) en(de) te nyeute want arnd he(m) nyet voldaen en hadde te dier tijt/
de pe(n)ninge d(air) voe(r) hij he(m) dien herinc hadde v(er)cocht soe hij nochtan dat/
na beg(ri)p d(er) selver come(n)scap sculd(ich) was te doene want nu alst lange leden/
wae(r) en(de) de(n) harinc ze(re) opgeslag(en) was en(de) meer gont dan te dier tijt soe/
soude dat ze(re) vreemde te verstaen sijn dat hij he(m) d(air) mede soude wille(n) p(ra)me(n)/
om de leve(ri)nge te wille(n) hebbe(n) Nochtan dat hij he(m) alsdoen zijn pe(n)ninge te(n) tide
//
vand(er) selv(er) comenscap nyet en hadde betailt soe dat na beg(ri)p der selver/
behoirde want hij p(rese)nteerde zijne(n) eedt dat hij dien herinc vercocht/
hadde om d(air)af te dier tijt en(de) t(er) stont gereede pe(n)ninge te hebbe(n) die he(m)/
niet en wae(re)n betailt tot noch toe wair bij hij bliven(de) bij zijnd(er) voirs(creven)/
(con)clusien Es gewijst bij scep(enen) van lov(en) t(er) maniss(en) smeyers na dat de/
voirs(creven) henric de(n) vors(creven) gep(rese)nteerde(n) eedt gedaen hadde soe hij dien hadde/
gep(rese)nteert d(air) toe hij bij voirgaen(de) vo(n)nisse van scep(enen) was gewijst dat de/
selve henr(ic) d(air)mede soude gestaen en(de) d(er) aensprak(en) vors(creven) ongehoude(n)/
zijn cor(am) scab(inis) in sca(m)pno vid(elicet) roelants berghen langrode tybe willem(air)/
m(ar)cii xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt