SAL7372, Act: R°316.1 (677 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°316.1  
Act
Date: 1479-04-19

Transcription

2020-03-18 by xavier delacourt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat op heden datum van/
desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone alijt yden dochter wijlen jans/
yden van berthem met eenen mo(m)boe(r) hue(r) met rechte dair toe gelevert/
ende heeft met hue(re)r rechter wetenth(eit) geapprobeert gelaudeert ge(con)fir/
meert en(de) gelooft voir goet vast gestentich en(de) van weerden te houde(n)/
tot eeuwige(n) daige(n) alsulke(n) p(ro)curacie en(de) mechticheit alse zij a(nn)[o]/
xiiii[c] lxxiii t(er)cia m(ar)cii voir borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stat va(n)/
loven(e) gaf en(de) maicte steven(e) tyelijs en(de) henricke van dormale en(de)/
elken besundert ind(er) bester formen om alle huer saken te vervolge(n)/
(et)c(etera) en(de) voirt allet ghene des zij oft e(n)nich van hen uut crachte/
van dier p(ro)curacien vervolcht bedingt en(de) gedaen hebben in aenlegg(er)s/
oft verweerd(er)s stat tegen wien dat oft alnoch vervolge(n) bedinge(n)/
en(de) doen sulle(n) tegen wien dat zij nyet tegenstaen(de) der revocacien/
en(de) wed(er)roepen(e) als zij die zij d(air) af ap(ri)lis qui(n)ta lestlede(n) [dede voir int? vors(creven)] bij slincke(n)/
aenbringen(e) en(de) onderwijse en(de) infor(ma)cien van he e(n)nig(en) die huer dair/
toe brachte(n) met woirde(n) alse dat zij wair zij des niet h en hadde/
gedaen come(n) soude in grote laste(n) en(de) schade(n) van banne en(de) andere/
zoe zij seecht Ende heeft voort de selve alijt in alsoe v(er)re alst/
behoeft gerenoveert en(de) v(er)nyeut deselve mechtich(eit) en(de) op de selve/
twee p(er)soene en(de) elke(r) besund(er) in alle d(er) mate(n) die sprect en(de) uutwijst/
om te (con)tinue(re)n en(de) voorts te v(er)volge(n) en(de) voorts te doene des zij/
begonne(n) hebben in alle der mate(n) oft die revocacie vors(creven) nyet/
en wa(r)e gesciet en(de) soe zij dat mits der vors(creven) p(ro)curacie(n) voir der/
selver revocacien hadde(n) moege(n) doen v(er)clarende van onweerde(n) en(de)/
te nyeute doende de mits desen de selve revocacie cor(am) hanck(ar)t/
sub(stitu)[to] tybe willem(air) scab(inis) ap(ri)lis xix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt