SAL7372, Act: R°316.2-V°316.1 (678 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°316.2-V°316.1  
Act
Date: 1479-04-19

Transcription

2019-12-01 by xavier delacourt
In de vors(creven) steve(n) en(de) henric beide woenen(de) te berthe(m) hebbe(n) gelooft/
indivis(im) der vors(creven) alite(n) schadeloos te houde(n) en(de) allessins quijt los
//
en(de) ongelast te houde(n) tot eeuwig(en) daige(n) van alle(n) coste(n) schaden en(de)/
laste(n) dieme(n) hue(r) oft hue(re)n goede(n) eysschen soude moig(en) uut sak(en)/
vand(en) gedinge(n) of die d(e) selve p(ro)cu(r)e(ur)s oft e(n)nich van hen met/
d(er) vors(creven) p(ro)curatie(n) aengenome(n) beleit gevuert oft v(er)lore(n) moghe(n)/
hebben oft alnoch sulle(n) moeg(en) in e(n)nig(er) manie(re)n en(de) voort van allen/
and(ere)n laste(n) coste(n) [verliese] en(de) schade(n) dieme(n) hue(r) oft hue(re)n goede(n) uut sak(en) van/
dien and(er)ssins in e(n)nig(er) manie(re)n eysschen mochte cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt