SAL7372, Act: R°323.2 (691 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°323.2  
Act
Date: 1479-04-21

Transcription

2019-11-08 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat wille(m) vand(en) velde heeft/
geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auct(oriteyt) gegeve(n) symoen(e)/
de beer Alle sijn sake(n) jaergulden sculde(n) opcomi(n)g(en) en(de) vervalle(n)/
goede ber(uerlijck) en(de) onber(uerlijck) Te verware(n) te manen teyssche(n) op/
te bue(re)n en(de) te ontfang(en) d(air) voe(r) te pande(n) (et)c(etera) in mel(iori)/
forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) berct burg(imagistro) langr(ode)/
tybe scab(inis) aprilis xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt