SAL7372, Act: R°324.2 (699 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°324.2  
Act
Date: 1479-04-22

Transcription

2019-11-14 by xavier delacourt
It(em) ja(n)nes opten berch die nae den rechte d(er) stad van loeven(e)/
come(n) en(de) geleyt is tot allen den goeden des edelen he(re)n jacops/
wile(n) greve van salmen in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt/
gehave(n) te hebbe(n) ende ontfange(n) vand(en) edele(n) ende moegen(de)/
h(er)toge willem(me) h(er)toge tot gulcke en(de) totte(n) berghe greve/
tot ravensberghe hee(re) te heynsberghe te diest te sichen(en) (et)c(etera)/
En(de) dat uut handen mathijs vand(en) rode zijns rentmeest(er)s/
in zijne(n) voirs(creven) lande van diest de helicht van lxxxv ryns/
guld(en) eene(n) stuv(er) vi mite(n) die vrouwe ysabeele(n) van glymes/
wed(uwe) des voirs(creven) greve(n) van salmen vielen te bamisse lestleden/
Bekinnen(de) de selve ja(n)nes he(m) d(air) af vernuecht en(de) wel/
betaelt Scelden(de) volcomelijc quite den voirs(creven) h(er)toge zijne(n) voirs(creven)/
rentm(eeste)r en(de) alle ande(re) des quitan(cien) behoeven(de) vand(en) voirs(creven) t(er)mijne/
van bamisse lestled(en) ende van allen ande(re)n t(er)mijne(n) d(air)af gevalle(n)/
voir den selve(n) bamesse lestleden cor(am) langr(ode) willem(air) ap(ri)l(is) xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt