SAL7372, Act: R°347.1 (753 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°347.1  
Act
Date: 1479-05-14

Transcription

2020-12-30 by xavier delacourt
It(em) acht(er)volgen(de) den v(er)bonde geschiet voir scepen(en) va(n) loven(e) viii/
maii lestleden tussche(n) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] va(n) langrode [(et)c(etera)] t(er) eender ende/
vrancken va(n) papenbroeck t(er) ande(r) zijde(n) (et)c(etera) Als vand(en) vrede (et)c(etera)/
Es der segge(re)n uuytsprake dat den thuyn tussche(n) vranckens/
scaelgie en(de) m(ijn) jouffr(ouwen) wijng(ar)t afgedaen sal worden bij vrancken/
en(de) dat vrancke van zijne(n) huyse voirt acht(er)wert tot opde(n) dweerse(n)/
muer eene(n) muer dair zijne hofdo(r)e inne steet [eenen muer] stelle(n) sal tussche(n)/
dit en(de) bamisse naestcomen(de) draet rechte soe hoge als den/
selve(n) dweersen muer es Ende opden hoeck van dien dweerse(n) mue(r)/
en(de) tot opden pael staen(de) acht(er)weert inden wech t(er) jouffr(ouwen) zijde(n)/
weert niet v(er)re vander dijlen en(de) voirt rechte uuyt tot aende/
selve dijle salme(n) eene(n) draet trecken en(de) d(air)op de traelge tussche(n)/
beyder p(ar)tien erve staen(de) stelle(n) als de vruchte(n) af zijn en(de) niet eer/
van welke(n) traelge(n) vrancke de ii deel op zijn zijde vand(en) draye/
en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) terdel op hue(r) zijde vand(en) draeye stelle(n) en(de) houd(en)/
sele(n) en(de) vrancke sal de ii deel vande(n) vruchte(n) en(de) m(ijn) jouffr(ouwe)/
tderdel trecken Ende want e(n)ighe meyne(n) dat d(air) noch meer/
palen zijn souden aende schue(r) en(de) inde middelt vand(er) traelge(n)/
soe sullen p(ar)tien dient aencleeft die moege(n) doen sueken in/
p(rese)ncien van beyden p(ar)tien als de vruchte(n) af zijn en(de) niet eer/
en(de) oftmen die bevi(n)t soe salmen den draet d(air)op trecken de/
traelge d(air)nae stelle(n) en(de) houde(n) m(ijn) jouffr(ouwe) tderdel va(n) hue(re)r zijden/
en(de) vrancke de twee deel va(n) zij(n)der zijden en(de) de vruchte(n) elck/
van zijnder porcien trecken Ende p(ar)tien sullen malcande(re)n kuese/
geve(n) oft loten wair elck zijn porcie vand(er) traelgen hebben/
ende houden sal Ende m(ijn) jouffr(ouwe) sal den wijng(ar)t va(n) hue(re)n/
derdendeele d(er) traelgen (½) voet vand(er) selver traelge(n) te hue(re)r/
zijden weert sincken en(de) aende traelge moege(n) binden/
Insgelijx sal vrancke den wijng(ar)t van zijnen twee deele(n)/
der traelgen (½) voet tsijne(n)t weert inne vander traelgien/
sincken ende aende selve traelge moeghen binden/
cor(am) langrode tybe maii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt