SAL7372, Act: R°357.1 (763 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°357.1  
Act
Date: 1479-05-15

Transcription

2020-01-15 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hore(n) lesen/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet d(er) stat van loven(e) saluyt/
doen condt en(de) te weten dat opden dach va(n) hede(n) datu(m)/
va(n) des(en) voir ons come(n) is in prope(re)n p(er)sone jan va(n) buetsele/
zone [wilen] willems wonen(de) inde cortstrate Ende heeft ge(con)st(itueert)/
geset volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) meeste(re)n/
bartelmeeuse bacheler ja(n)ne van ost willem(me) va(n) leefdale/
janne va(n) borre ende cornelise rams aut Alle en(de)/
yegewelke zijn sake(n) questie(n) en(de) geschille(n) die hij alsnu/
uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) Alle des/
voirs(creven) jans jairgulde(n) schulde(n) opcomi(n)gen en(de) v(er)valle(n) goede/
beruerlijck en(de) omberuerlijck Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n)/
op te bue(re)n en(de) tontfange(n) in mel(iori) for(ma) Promitt(ens) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) emonde roelants sub(stitu)[to] burg(imagistro) tybe/
willemair scabinis maii xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt