SAL7372, Act: R°363.1 (782 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°363.1  
Act
Date: 1479-05-25

Transcription

2020-01-22 by xavier delacourt
Want g(er)t amours als geleyt nae deser stat [recht] tot alle(n) den goede(n)/
beyde have ende erve jans wile(n) vanden heembroeke wair die/
gelegen zijn hem oft loenise crauwels zijnen diene(r) alle de selve/
goede bijde(n) meye(r) van cumptich oft zijne(n) stedehoud(er) mids brieve(n)/
vand(er) stat van loven(e) aenden selve(n) gescr(even) zijn gelev(er)t En(de) dach/
va(n) rechte bescheyde(n) den kinde(re)n desselfs wile(n) jans en(de) ande(re)n hande/
aende voirscr(even) goede hebben(de) oft zij tege(n) de voirs(creven) leveringe en(de)/
dach bescheydinge yet hadden wille(n) allige(re)n dair de voirs(creven) kinde(re)/
noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n) gecompareert en is den voirs(creven) lonise/
procur(eur) des voirs(creven) g(er)ts trecht voirts v(er)sueken(de) alsoe v(er)re dat/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers gewijst hebben voir een/
vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven) geleydden nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken dexecucie en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne en(de)/
dat bij r(e)sc(ri)pte des voirscr(even) meyers van cumptich datmen/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirscr(even) goeden houde(n) soude inde macht/
va(n) zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) brieven alsoe v(er)re alst noch voir/
hen come(n) es In scampno cor(am) roelants roelofs bergen willem(air)/
maii xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt