SAL7372, Act: R°364.4-V°364.1 (788 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°364.4-V°364.1  
Act
Date: 1479-05-27

Transcription

2020-02-05 by xavier delacourt
Want jan le(m)mens als p(ro)cu(r)e(ur) jans sijns vad(er)s na des(er) stat recht geleid zijnde tot/
allen den goeden have en(de) erve daneels le(m)mens wair die gelege(n) sijn hem mett(er)/
stat brieve(n) gescr(even) aende(n) meye(r) van merchten(en) oft sijne(n) stedehoude(r) te steenhuffle/
heeft doen leve(re)n alle de selve goede ald(air) geleg(en) en(de) dach van rechte doen bescheide(n)/
de kinde(re) desselfs wijlen daneels oft zij d(air) tege(n) yet hadden willen allige(re)n op/
heden dair gheen van hen ge(com)pareert en es janne van ost oft oic als p(ro)cu(r)e(ur)/
svors(creven) jans le(m)mens des vad(er)s trecht e(r)nstelic versueken(de) Soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) t(er) maniss(en) smeyers na dat hen behoirlic heeft gebleken [bi? rest(ri)ct? vand(en) officier] die goede/
in hachte(n) en(de) rastem(en)te gedaen en(de) de wete ter kercken en(de) oic aen gielise le(m)me(n)s
//
en(de) sijnd(er) sust(er) als gerecht oir en(de) erfgename(n) gesciet te sijne/
geweese(n) voir een vo(n)nisse datme(n) den vors(creven) p(ro)cu(r)e(ur) inde(n) name svors(creven)/
jans le(m)mens vand(en) vors(creven) goede(n) houde(n) sal inde macht van/
zijne(n) vors(creven) beleide soe v(er)re dat noch voir scepen(en) comen es Act(um)/
in scampno maii xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt