SAL7372, Act: R°37.4-V°37.1 (87 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°37.4-V°37.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-01 by xavier delacourt
Van alsulcken questien ende geschille(n) als uutstaen tusschen/
willem(me) broecx als p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r) des godshuys van/
s(in)[te] barbelen dale te thienen ende gielijse de coni(n)c woenen(de)/
te meltbroec die wynne is geweest des voirs(creven) godsh(uys) vanden
//
goede(n) desselfs godsh(uys) te steynhockeseele en(de) d(aer)omtrint gelege(n)/
alse van dat de voirs(creven) gielijs gesayt soude hebben een/
half boend(er) gherste(n) de lande gemest en(de) geackert te sijne(n) afscheyde(n)/
meer dan hij uut sake(n) vander pechtingen sculdich soude zijn/
geweest te doen(e) en(de) des hij e(n)nichssins opde lande meer/
mocht hebbe(n) gedaen dan hij sculdich wae(re) geweest te/
doen(e) ende des dien aencleeft Hebben hen de voirs(creven) p(ar)tie(n)/
gesubmitteert ende verbonden inde eendrechtige uutsprake/
van roelof lombaert en(de) willem(me) van haesdonck voirspreke/
in sulcker vueghen dat de seggers vander voirs(creven) saken informacie/
nemen sullen ende hue(r) uutsprake doen op dat zijs eens/
sijn tusschen dit en(de) van dondersdage over acht dage(n) naest/
comen(de) oft binne(n) den selven tide de sake en(de) questie metter/
informacie(n) drage(n) in hande(n) peters beyart secretar(is) als/
overman om d(aer)af binne(n) den voirs(creven) tide zijne uutsprake/
te doen(e) Promitt(entes) rat(um) cor(am) berghen langr(ode) tybe julii/
xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer