SAL7372, Act: R°371.2-V°371.1 (804 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°371.2-V°371.1  
Act
Date: 1479-06-07

Transcription

2020-03-07 by xavier delacourt
Item willem de becke(re) sone wijlen willems wonen(de) te winxele/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft vand(en)/
mombore(n) der tafelen vand(en) groote(n) heyligengheeste te loven(e)/
een stuck lants houden(de) omtrint drie en(de) een half boende(r)/
paulo gelege(n) in eene(n) stucke inde prochie va(n) winxele t(er)/
plaetsen geheete(n) heylichgheestdelle tusschen de goede/
tgodshuys va(n) vlierbeke in twee zijden de goede jans/
vand(er) hulst dieme(n) heet vand(er) banck inde derde en(de) de/
goede cloest(er)s vander banck inde vierde zijden doer welke/
goede den berchseem pat de gheet gelijckerwijs wouter/
wile(n) p(ri)oer voe(r) en(de) de voirs(creven) willem nae tselve lant aldair/
tot h(ier) toe gehouden hebbe(n) Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n)
//
va(n) halfm(er)te lestlede(n) eene(n) termij(n) va(n) acht jae(re)n lanck/
deen nae dander zonder middel v(er)volgen(de) Elx jaers d(air)enbi(n)nen/
om en(de) voe(r) vier mudden rox d(er) maten van loven(e) cu(m) va(n)no/
alle jae(re) tsinte andr(ies)misse apostels te betalen(e) en(de) in des/
voirs(creven) heylichsgheest huys te loven(e) te leve(re)n q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m]/
Met vorweerden dat de voirscr(even) willem tvoirscr(even) lant/
jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sal wynne(n) werve(n) ende/
ov(er)mesten gelijck reengenote(n) bove(n) en(de) beneden en(de) die/
laten tsijne(n) afscheyden oick gelijck reengenote(n) bove(n) ende/
beneden in behoirlijcken aerde en(de) en sal tselve lant/
by(n)nen den lesten drie jae(re)n niet moege(n) hoervruchten/
Ende dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt