SAL7372, Act: R°373.1 (806 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°373.1  
Act
Date: 1479-06-09

Transcription

2020-02-11 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat cornelijs tyeloys jan/
tieloys zijn oem m(ar)griete weduwe symoens wijlen gans willem/
smisman willem vand(en) veken(en) jan van thiene(n) cuype(r) wout(er) gherijs/
wout(er) snoeck jan lachart alias hoeveners va(n) berthem voir hen en(de)/
meest(er) mathijs ysax oick hoevene(r) te berthem nu absent zij(n)de/
den welken jan van cuggenbosch die(n) h(ier) inne geloeft heeft/
te v(er)vange(n) geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie en(de)/
auc(tori)teyt gegeve(n) hebbe(n) he(re)n robbeerde lonijs p(ri)este(r) ja(n)ne va(n)/
cuggenbosch voirs(creven) jannese vand(er) eycken inde proeftie ende/
arnde vanden broeke en(de) den tween va(n) hen d(air)af altijt de/
voirs(creven) va(n) cugge(n)bosch deen sal moete(n) zijn dbesorch te neme(n) vand(en)/
twee deele(n) vand(er) brugge(n) inde borchstrate t(er) zijde(n) vand(en) borch/
weert ane int repare(re)n en(de) onderhoude(n) vanden welken de xiii/
hoeveners van berthe(m) gehoude(n) zijn en(de) die selve twee deele/
vand(er) brugge(n) te doen repare(re)n houden en(de) stelle(n) in behoirlijcken/
state en(de) wesen(de) soe dat behoirt en(de) ten meeste(n) orbe(re) en(de)/
prouffite vande(n) hoeven(er)s voirs(creven) op dat die niet voirde(r)/
en v(er)gae en(de) alsoe meer coste en(de) laste d(air)aen wa(r)e te doene/
Ende voirt allet ghene des zij uuyt saken van desen/
nootlijck en(de) behoeflijck uuyt te legge(n) sulle(n) hebbe(n) zond(er)/
argelist aen hen en(de) hue(r) goede en(de) elke(n) soe v(er)re zijn/
p(ar)t van dien gedraghe(n) sal inne te heffen te vue(re)n te/
ontfange(n) d(air)voe(r) te pande(n) te dage(n) te beleyde(n) rasteme(n)te/
te doe(n) legge(n) die met rechte texeque(re)n te v(er)volge(n) te/
vorde(re)n te bedingen te wynne(n) te v(er)liesen quitan(ciam) dandi/
necnon cete(r)aq(ue) Promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo/
cor(am) hanckart sub(stitu)[to] tybe willem(air) scab(inis) junii ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt