SAL7372, Act: R°377.2 (814 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°377.2  
Act
Date: 1479-06-14

Transcription

2020-02-28 by xavier delacourt
Van allen alsulcken stoote questien en(de) gescillen alse uutstae(n)/
tusschen janne de chenoit geheeten godfrin ter eend(er) zijden/
en(de) henr(icke) stercx die wynne geweest heeft desselfs jans/
van zijne(n) goeden te lorain sart inde p(ro)ch(ie) van graven/
en(de) hem uut sake van dien diverse gebreken sculdich soude/
zijn soe hij meynt ter ande(re) Om alle der selver gebreken/
wille die hij uut saken vand(er) selv(er) pechtingen aen hem/
heeft uutstaen(de) ende des allen dien aencleeft in e(n)nigher/
manie(re)n hebben hen de selve p(ar)tie(n) gesubmitteert en(de)/
verbonde(n) in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n Te weten(e) de voirs(creven) jan godfroit/
in pete(re)n strick en(de) willem(me) kerremans en(de) de voirs(creven) henr(ic) in ja(n)ne rigault/
en(de) pete(re)n de sadelmake(re) Met cond(icien) dat de selve p(ar)tie(n) den voirs(creven) segg(er)s volcome(n)/
infor(ma)cie vand(en) voirs(creven) gebrek(en) gescille(n) en(de) des henr(ix) d(air)tege(n) diene(n) mach doen sulle(n)/
en(de) dat de selve seggers hue(r) uutsprake ind(er) sake(n) doen sulle(n) al binne(n) viii dag(en) naestc(omende)/
p(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) roelants willem(air) junii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt