SAL7372, Act: R°383.2 (831 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°383.2  
Act
Date: 1479-06-19

Transcription

2020-02-26 by xavier delacourt
It(em) de voirs(creven) moeder en(de) kinde(re) ema(ncipa)[ti] en(de) met (con)sente ut s(upra)/
in p(rese)ncia hebbe(n) gekint en(de) gelijdt dat de(n) voirs(creven) ghijsbrechte/
en(de) zijnd(er) werdinne(n) in deylinghen gevalle(n) es vand(en) goed(en)/
gebleve(n) nae de doot des voirs(creven) wijle(n) jans baers een huys/
en(de) hof mette(n) toebehoirte(n) gelegen inde heyligheeststrate tussce(n)/
de goede jans pynnoc na(tuer)lix ter eend(er) sijde(n) [en(de)] henrix vand(en)/
hoghenhuys beck(er)s ter ande(re) op trecht dair voe(r) uutgaen(de)/
t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dis) Ende voirtmeer op xxxii stuv(er)s te iii pl(a)c(ken)/
tstuc lijfpen(sien) ten live der voirs(creven) weduwe(n) baers jairlix te kersmisse/
te betale(n) der selver weduwen soe lange zij leeft en(de) nyet lang(er)/
Ende dierste betali(n)ge d(air)af yerst inne te gane van kersmisse/
naistcomen(de) over een jair en(de) nyet eer Ende nae huer doot/
jaerlix ten selve(n) kersmisse vallen(de) op xxi(½) stuv(er)s te drie pl(a)c(ken)/
tstuc erfliker rinte(n) den voirs(creven) hue(re)n kinde(re)n en(de) hue(re)n nacomel(ingen)/
te betale(n) Behalven den voirscr(even) ghijsbrechte en(de) zijnd(er) weerdynne(n)/
huer quite(n) vand(en) selve(n) erfrinte(n) alst hen gelieft elke(n) pe(n)ninc/
d(air)af met xviii gelik(en) pe(n)ni(n)gen dair op de voirs(creven) moeder/
en(de) hue(r) kinde(re) voirg(enoemt) tot behoef des voirs(creven) ghijsbrechts en(de)/
sijns wijfs opde co(m)me(re)n en(de) lasten voirs(creven) volcomelijc hebben/
gerenu(n)cieert geworpen en(de) verteg(en) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt