SAL7372, Akte: R°52.4-V°52.1 (129 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°52.4-V°52.1  
Act
Datum: 1478-08-18

Transcriptie

2019-01-02 door xavier delacourt
It(em) h(er) gord van adelberghe prieste(r) henrick vander heyden/
ende marie van adelberghe suster des voirs(creven) hee(re)n gorts in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt dat zij van bertelmeeuse/
de vos gehaven hebben en(de) ontfange(n) alsulcken viertich ryns
//
gulden(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc drie st(uvers) en(de) i quart alse den kinde(re)n/
mertens wilen van adelberghe d(aer) af hij met meer ande(re)n mo(m)boir/
hadde geweest aen hem quame(n) vand(en) bewinde en(de) regime(n)te van/
hue(re)n goeden en(de) van dat sijn ontfanc van dien soe vele hoeger/
gedroech dan sijn uutgeven gelijc dat dat bevonden was/
bij goed(er) rekeni(n)gen die de voirs(creven) p(er)sone(n) bekint hebben voir scepen(en)/
van loeven(en) junii xii li(br)[o] lxxvi d(aer)af van hem gehadt te hebbe(n)/
Sceld(ende) d(aer) af den selve(n) bertel(meeusen) sijn erve(n) en(de) nacomel(ingen) en(de) hue(r)/
goede volcomel(ijc) quite Promitten(tes) null(atenus) alloqui sed war(andizare) erga/
quoscu(m)q(ue) cor(am) roelants willem(air) aug(usti) xviii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-13 door Xavier Delacourt