SAL7372, Act: R°70.3-V°70.1 (177 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°70.3-V°70.1  
Act
, eerste lijnen in latijn
Date: 1478-09-10

Transcription

2019-10-30 by xavier delacourt
It(em) villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
will(el)mu(m) de lele t(am)q(uam) p(ro)cur(atorem) joh(ann)is bezuts na(tura)lis ad om(n)ia et/
sing(ula) bona i(m)mo(bilia) et hered(itaria) d(omi)ni ph(ilip)i de burgun(die) d(omi)ni de/
horst milit(is) infra lov(aniu)[m] et extra sit(a) in mans(ionibus) domibus/
curt(ibus) terr(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis vineis censu t(re)censa/
redd(itibus) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) Pro cert(is) recog(nicionibus) et p(ro)miss(ionibus)/
(con)sc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quar(um) tenor sequitur/
in hec verba Cond zij allen lieden dat her ph(ilip)s van/
bourg(oign)[en] hee(re) ter horst ridde(r) heeft gelooft ja(n)ne bezuts/
sone natuerlijc bezuts wilen van bezuts hondert ryns/
guld(en) tstuc te xxii stuv(er)s van kersmesse naestcomen(de)/
over een jaer oft onbegrepen binnen eender maent vervolgen(de)/
te betalen(e) als vand(en) coope van eene(n) p(er)de als verreycte/
schout Met condicien oft dair inne gebreck viele
//
des oft god wilt niet zijn en sal dat de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s/
alsdan binnen eend(er) maent d(air) nae ongemaent te loeven(en)/
inne come(n) sal in eend(er) herberge(n) die hem de voirs(creven) jan/
bezuts oft zijn gemechtichde noemen sal met drie reysige(n)/
rijpeerden ende twee knechte(n) en(de) ald(air) bliven leystende/
en(de) therende sond(er) nacht oft dach d(air) uut te sceyden sond(er)/
wille en(de) consent des voirs(creven) jans En(de) oft e(n)nich van dien/
p(er)den storve oft uutgeleyst werde dat hij binne(n) acht/
dage(n) d(air) nae ongemaent altijt alsoe goeden in die/
stad sal doen comen om ald(air) te bliven in manie(re)n van/
leystinge(n) gelijc goede edele ma(n)nen in rechter leystinge(n)/
sculdich zijn te doen(e) Renu(n)cie(re)nde tot desen alle p(ri)vileg(en) en(de) vrijh(eden) die hem in desen nae ridder recht oft anderssins te/
staden en(de) den voirs(creven) ja(n)ne bezuts oft sijne(n) gemechtichde(n)/
tonstade(n) come(n) souden moege(n) in e(n)nig(er) manie(re)n Ende/
dit selve heeft de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s ten heylige(n) geswore(n)/
wel en(de) volcomelijc tonderhouden En(de) voirt gebeden/
den scepen(en) van loeven(en) dat zijt mits der absen(cien) zijns/
segels over hem tuyge(n) en(de) segele(n) willen dwelc/
doen lodewijc roelofs en(de) peter heykens scepen(en) te/
loeven(en) gedaen int jair ons hee(re)n dusent vierhondert/
vierentseventich drientwintich dage in octobri Et/
h(ab)uit querelas hiis int(er)f(uerunt) tybe willemair septembr(is)/
decima
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt