SAL7372, Act: V°110.3-R°111.1 (279 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°110.3-R°111.1  
Act
Date: 1478-10-25

Transcription

2018-11-11 by xavier delacourt
It(em) jouffr(ouwe) m(ar)griete pynnock dochter wile(n) amelrijx cu(m) tuto(r)e/
in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt dat henr(ic) pynnock huer/
brueder huer volcomelijck en(de) wale gecontenteert v(er)nuecht/
afgequete(n) en(de) ghelost heeft met ghereeden pe(n)ni(n)gen die/
helicht van alsulken thien hollan(sche) gulden(en) erflijck als huer/
in deylingen viele(n) oft besedt en(de) bewese(n) worden met scepen(en)/
br(ieven) van loven(en) nove(m)br(is) xv a(n)no lxxv inder deylinge(n) tussche(n)
//
jonch(e)r(e) janne pynnock huers brueders zone den voirscr(even)/
henr(icke) amelr(ijcke) emonde en(de) lodewijcke py(n)nock gebruede(re)n ter/
eender en(de) der voirscr(even) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) en(de) hue(re)n suste(re)n ter/
ande(r) zijden Van welker rinten van x hollan(sche) gul(den) tsjaers/
de voirs(creven) henr(ic) der voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) dand(er) helcht/
afgequete(n) heeft mids der bewijssenisse(n) van vier r(ijnsch) gul(den)/
erflijck d(er) selver jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) bewese(n) en(de) getransportert/
bij vrouwe lijsbette(n) py(n)nock abdisse van sinte salvatoirs/
tot suste(re)n ov(er)maze gelijck scepen(en) br(ieven) van loven(en) vander/
daet xiiii[c] lxxvii oct(obris) xxv dat inhoude(n) en(de) beg(ri)pen/
Scelden(de) d(air)om der voirscr(even) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) voir huer hue(re)n/
erfg(enamen) en(de) nacomelinge(n) vand(en) voirs(creven) x hollan(sche) gul(den) erflijck/
en(de) van alle(n) v(er)lopen(en) rinte(n) va(n) dien volcomelijck quite de(n)/
voirscr(even) henr(icke) zijn nacomelinge(n) en(de) de goede d(air)voe(r) v(er)oblig(er)t/
Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare) sup(er) eisd(em) redd(itibus)/
cu(m) debita eff(estucatione) mo(do) debito renu(n)c(ians) promitt(ens) sat(is)f(acere) coram/
roelants willemair oct(obris) xxv
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt