SAL7372, Akte: V°139.2 (344 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°139.2  
Act
Datum: 1478-11-26

Transcriptie

2018-12-14 door xavier delacourt
Want joes de becke(re) als procur(ator) des godsh(uys) van p(er)cke ende/
geleyt nae deser stad recht uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(en) voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve henr(ix) wilen soe wair die gelege(n) sijn/
henr(ix) wile(n) van ha(m)me pauwels wile(n) page jans wilen/
landsacker willems van ha(m)me jans vander meren ende/
henr(ix) tarwehoet met des(er) stad brieve(n) gescr(even) aen den meye(r)/
van campenhout oft zijne(n) stedehoude(r) te humelghem alle/
de voirs(creven) goede onder den selve(n) meye(r) hem oft den bring(er) ons(er)/
voirs(creven) brieve(n) heeft doen leve(re)n en(de) dach van rechte doen/
bescheyden den voirs(creven) p(er)sone(n) der weduwen en(de) kinde(re)n vand(en)/
voirg(enoemde) aflivige(n) en(de) alle ande(re) hande aen de voirs(creven) goede/
hebben(de) oft die d(air) af yet sculd(ich) zijn oft ond(er)hebbe(n) oft zij hen/
tege(n) de voirs(creven) execucie yet wouden oppone(re)n Tot welcken/
dage de voirs(creven) p(er)sone(n) noch niemant va(n) hue(re)n weg(en) comen/
en zijn anders dan de vorspreke va(n) m(eester) clase van vucht/
te weten(e) math(eus) colcx allig(eer)de en(de) gedroechs he(m) totten/
he(re)n scepen(en) dat m(eester) claes procur(ator) altijt in rechte geweest/
hadde om de goede dair m(eester) claes en(de) dat de questie/
tussche(n) de twee stede(n) loev(en) en(de) bruess(el) wien de ke(n)nisse/
toebehoe(re)n soude alnoch hing onbeslicht sustine(re)nde alsoe/
dat de voirs(creven) joes met zijne(n) vervolge verdoolt wae(r) D(air)op/
de selve joes versochte tvo(n)nisse opde goede vand(en) ande(re)n/
p(er)sone(n) en(de) oic vand(en) ande(re)n goede(n) dan d(air) m(eester) claes inne meynde/
gericht te zijne Soe hebben de he(re)n scep(enen) va(n) loev(en) t(er) maniss(en) smeyers/
gewese(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen gebleke(n) heeft bij resc(ri)pte henr(ix)/
grouwel stadh(ouder) smeyers va(n) ca(m)penhout tot humelge(m) [(et)c(etera)] dat me(n) den voirs(creven)/
joese vand(en) voirs(creven) goeden dan d(air) de voirs(creven) m(eester) claes niet op en/
volgde de houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) scep(enen)/
br(ieven) alsoe verre alst noch voir scep(enen) come(n) is eisd(em)
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-14 door Xavier Delacourt