SAL7372, Act: V°141.1 (351 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°141.1  
Act
Date: 1478-11-27

Transcription

2019-02-07 by xavier delacourt
It(em) reyne(re) oliviers van sint truyden heeft gelooft hee(re)n/
lodewijke pynnock ridder hee(re) tot velpen ende meye(r) van/
loeven(en) dat soe wa(n)neer den selve(n) h(er) lodewijke gelieven/
sal ja(n)ne buelens oic van s(in)[t] trude(n) die nu tertijt in hachten/
is oft gepraemt inde(n) voirs(creven) dorpe van velpen wed(er)o(m)me te/
hebben binne(n) sijnder hachte(n) heerlich(eit) den selve(n) ja(n)ne talle(n)/
tiden alst h(er) lodewijke voirs(creven) gelieve(n) sal oft dat hij d(air) toe/
bij willem(me) van ru(m)men(en) vermaent wort leve(re)n sal in state/
alsoe hij nu is binne(n) der heerlich(eit) des voirs(creven) her lod(ewijx) oft dat hij/
selve den voirs(creven) h(er) lodewijke innestae(n) sal en(de) voldoe(n) tot/
desselfs h(er) lod(ewijx) manissen va(n) allet gene des de voirs(creven) jan tot/
desen dage toe mesdae(n) heeft d(air)af hij bij p(ar)tien verwonnen/
is Al waert oit soe dat de voirs(creven) jan die nu wechveerdich/
is bute(n) lants om seke(re) wege(n) en(de) bet(er)nissen die hij den voirs(creven)/
p(ar)tien doen moet dair hij met vo(n)nisse inne gedoemt is acht(er)/
bleve Behalve(n) dat de voirs(creven) h(er) lodewijc gheene mani(n)ghe/
doen en sal noch doen doen opden voirs(creven) ja(n)ne voir dier tijt/
toe dat hij binne(n) der stad van s(in)[t] truden geweest sal sijn en(de)/
de vriende vand(en) voirs(creven) ja(n)ne buelens met hem sullen overcome(n)/
zijn op dat zij conne(n) Dwelc de voirs(creven) h(er) lodewijc alsoe/
geco(n)senteert heeft te acht(er)volge(n) en(de) des voirs(creven) is op hope/
van peyse alsoe tot dier tijt uugesedt en(de) den selve(n) ja(n)ne/
met desen dien tijt due(re)nde gegeven vast en(de) volcome(n) geleye/
te gane kee(re)n ende te hanteren binne(n) ende dore zijne/
voirs(creven) heerlich(eit) van velpen cor(am) roelofs berghen nove(m)br(is) xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt