SAL7372, Act: V°144.1 (358 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°144.1  
Act
Date: 1478-12-01

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
It(em) anthonius meys heeft geloeft en(de) toegeseecht pete(re)n/
heme s(ecretaris)? va(n) zierixee dat hij op en donderdaghe naestcomen(de)/
uuyt des(er) stat va(n) loven(en) porre(n) en(de) trecken sal tantwerpe(n)/
ende van dair voirt te berghen en(de) alsoe tot zierixee/
ende van dair niet scheyden hij en sal metter wed(uwe)/
janne cornielis arnts sone ghe(re)kent hebbe(n) en(de) ov(er)comen/
zijn van al des zij met malcande(re)n tot dese(n) daghe toe/
uuytstaen(de) hebbe(n) Bekynnen(de) ende geloven(de) de voirscr(even) anth(onijse)/
oft hij in des voirscr(even) steet gebreckelijck wa(r)e dat hij in/
dien gevalle verbuert sal hebbe(n) en(de) der voirs(creven) weduwen/
oft hue(re)n procur(ator) moete(n) betale(n) en(de) opleggen thien l(i)b(ra) gr(ooten)/
vleemsch cor(am) pynnock burg(imagistr)[o] et plu(r)ibus aliis de cons(ilio)/
decembr(is) prima
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt