SAL7372, Act: V°146.3-R°147.1 (364 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°146.3-R°147.1  
Act
Date: 1478-12-02

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
It(em) roelof roelofs in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n)/
te hebben en(de) ontfange(n) uut handen ja(n)nes pynnocx/
natuerlijcx de so(m)me van sesshondert rijns guld(en) te/
sessentwintich stuv(er)s tstuc elcke(n) stuv(er) te drie pl(a)c(ken)/
brabants alse voir dafquite(n) vand(en) helicht van alsulke(n)/
hondert en(de) twintich rijns guld(en) van goude goet en(de)/
ghinge jaerliker lijfpen(sien) ten live corniel(ijse) en(de) roelofs/
roelofs gebruede(re)n sonen des voirs(creven) roelofs dair inne de/
selve roelof de vader sijn heffen heeft behouden en(de) inde/
welcke h(er) jacop calloit hee(re) van chantrain als p(ri)ncipael/
de voirs(creven) ja(n)nes pynnoc anth(onijs) meys en(de) pet(er) van thienen/
sone wilen symoens als sijn borge(n) ten selve(n) roelove weert/
gehouden wae(re)n met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) vand(er) daet
//
xiiii[c] lix lxix septembr(is) ix ende dat bij voirgaen(de) t(er)minacie(n)/
vand(er) stad opde valuacie vand(en) voirs(creven) guld(en) rijns guld(en) gegeve(n)/
de selve ja(n)nes voir elk(er) der selver gul(den) heeft moete(n) geve(n) de/
voirs(creven) xxvi stuv(er)s heeft voirt gekint de selve roelof/
dat hem de voirs(creven) jan pynnock voir den pacht vand(en) geheele(n)/
jae(r) der voirs(creven) geheelder rinte(n) lijfrinte(n) gevalle(n) ix septe(m)br(is)/
lestlede(n) betaelt heeft de so(m)me van hondert twintich rijns/
guld(en) elk(er) der selver guld(en) bij overgeven(en) ende consente svoirs(creven)/
roelofs getaxeert op xxii(½) stuv(er)s drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er)/
En(de) sceden(de) dair o(m)me quite volcomel(ic) den voirs(creven) hee(re) van/
chanterain den voirs(creven) ja(n)ne pynnock en(de) alle ande(re) borgen/
voirs(creven) en(de) hue(r) goede vand(en) helicht der voirs(creven) lijfrinte(n)/
en(de) insgelijcx vand(en) geheelen pachte der selver lijfrinten/
ten voirs(creven) t(er)mijne gevallen en(de) voirt van allen ande(re)n/
voirleden(en) t(er)mijne(n) Promitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare) de/
ista quitan(cia) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) roelants roelofs dec(embris) s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt