SAL7372, Act: V°149.2 (371 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°149.2  
Act
Date: 1478-12-04

Transcription

2019-02-24 by xavier delacourt
It(em) want jan vand(en) donc aen tvoirs(creven) principael huys noch hue(re)/
hebben moet tot van kersmisse naestcomen(de) over drie jaer/
ende pet(er) scellinc creme(r) heeft huere aen tcleyn huysken/
tot kersmisse naestcomen(de) Soe selen de vercoepe(re)n afdoen/
alle chijsen ende rinte(n) die vand(en) voirs(creven) goeden gevallen sullen/
zijn en(de) onbetaelt uutstaen tot kersmisse naestcomen(de) incluys/
en(de) alsdan sal den vercoope(r) volgen de huere vand(en) geheelen/
jae(r) alsdan vand(en) p(ri)ncipalen huyse gevalle(n) ende dan voirt/
sullen die staen ten laste en(de) proffite vand(en) coepe(r) Mair/
de coepe(r) sal ten selve(n) kersmisse trecke(n) aen den voirs(creven)/
pete(re)n de creme(re) de drie ryns guld(en) die alsdan vand(en) cleyne(n)/
huysken vand(en) halven jare gevallen sal zijn En(de) de coepere/
sal dan dair mede voirt zijn proffijt doen ende trecken/
van dan voirt van janne vand(er) donc jairlijcx te kersmisse drie/
jair lang xxv(½) crone(n) te xxvi stuv(er)s tstuck die hij vand(er) hue(re)n/
vand(en) principalen huyse jaerlijcx sculdich sal zijn op dat de/
coope(r) en(de) jan vand(er) donc huerling anders dair af met malcande(re)n/
niet en overcomen eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt