SAL7372, Act: V°160.1 (386 of 843)
Search Act
previous | next
Act V°160.1  
Act
Date: 1478-12-15

Transcription

2019-06-13 by xavier delacourt
It(em) anthonijs vander aa natuerlijck zone g(eer)ts vand(er) aa/
van mechelen in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt dat/
alsulken comenscap en(de) finan(cien) als hij tande(re)n tijden/
gedaen heeft tege(n) (christ)iane meys van vi r(yns) gulden(en)/
lijfpen(sien) tsijne(n) ende tsijns brueders live die bevesticht/
souden hebben geweest op zeke(re) goede en(de) ond(er)pande/
desselfs (christ)iaens geleg(en) inde p(ro)chie va(n) libbeke/
van gheender weerden en zijn noch en kint hem/
dair toe gheen recht te hebben(e) ov(er)midts dat/
die geschiet zijn geweest bijde(n) selve(n) (christ)iane ond(er) zijn dage/
wesen(de) Scelden(de) d(air)om volcomelijck quite vand(en) voirscr(even)/
vorweerde(n) en(de) come(n)scape(n) den voirs(creven) (christ)iane zijn goede en(de)/
alle ande(re) des quitan(cien) behoeven(de) geloven(de) d(air)af ne(m)mermeer/
aen te spreken te vexe(re)n noch te moeyen in gheene(n) rechte/
gheestelijck noch weerlijck in gheender wijs Sed war(andizare)/
cor(am) roelants willem(air) decembr(is) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt