SAL7372, Act: V°161.1 (387 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°161.1  
Act
Date: 1478-12-16

Transcription

2019-03-05 by xavier delacourt
Inder saken die ter questien voir tgerichte d(er) stad van/
loeven(en) binne(n) cortten tiden comen is tusschen merten/
de proevene(re) procur(ator) ende inde(n) name van meest(er) clase/
van vucht raet en(de) meest(er) vand(en) came(re)n vand(er) reken(inge)n/
ons gened(ichs) hee(re)n shertoge(n) die welcke he(m) vermat uut/
crachte van vo(n)niss(en) van scepen(en) brieve(n) van bruessel vand(er)/
daet xiiii[c] lx come(n) te sijne tot allen den goeden/
have en(de) erve jans van lansacker voe(r) wettige schout/
die hij aen den selve(n) uutstaen(de) hadde ter eend(er) zijden/
Ende joese de becke(re) die als procur(ator) sgodshuys van percke/
en(de) yngel paige voe(r) hem selve(n) die beyde met scepen(en) br(iev)[en]/
van loeven(en) binnen cortten tiden herweert en(de) oic voe(r) wettich/
gebreck dwelc zij p(rese)nteerden te verifice(re)n geleyt wae(re)n/
totte(n) goeden des voirs(creven) van lansacker ter ande(re) om dat/
elc vand(en) voirs(creven) twee p(ar)tie(n) meynde van sijnder schout/
te precede(re)n en(de) voir te gaen oft de voirs(creven) merten versocht/
met sijne(n) scepen(en) br(iev)[en] van vo(n)nissen van bruessel versonden/
te werden Soe is bijden wethoude(re)n der stad van loev(en)/
informacie gehadt vand(er) ouder vand(en) br(iev)[en] des voirs(creven) meest(er)/
claes soe bijd(er) selv(er) stad van bruessel brieve va(n) certificacie/
soe bij ae(n)bringen van e(n)nigen vand(er) stad van loeven(en)/
gedeputeerde(n) die de voirs(creven) vo(n)nissen te bruessel hadde(n) gesien/
overdrage(n) en(de) beyde den voirs(creven) p(ar)tie(n) gedachv(er)t sijnde/
uutgesproken gelieft den voirs(creven) joese en(de) yngele(n) opde/
voirs(creven) goede des voirs(creven) van lansacker te volgen oft de voirs(creven)/
scepen(en) br(ieven) van bruessel des voirs(creven) meest(er) claes te impugne(re)n/
dat zij dat sulle(n) moege(n) doen voe(r) wethoude(re)n van/
bruessel in alsoe verre als des voirs(creven) meest(er) claes wettich/
gebreck gedrage(n) sal moege(n) En(de) hier toe hebben de/
voirs(creven) p(ar)tien te beyden zijden dach genome(n) om voe(r) wethoud(eren)/
van bruessel te compare(re)n op in vrijdage naestcomen(de) voe(r)/
der noene(n) gedae(n) inde(n) rade vand(er) stad van loev(en) xvi dece(m)br(is)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt