SAL7372, Act: V°163.5-R°164.1 (393 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°163.5-R°164.1  
Act
Date: 1478-12-17

Transcription

2019-03-11 by xavier delacourt
Uut dien dat gielijs zoeten comen is op heden inde banc/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doende lesen een vo(n)nisse/
d(air) mede hem als geleyt totten goeden g(er)truden vand(en)
//
driessche dece(m)br(is) t(er)cia lestled(en) ter co(n)tinuacie(n) der voirs(creven) g(er)truden/
ae(n)gewijst wae(re)n de selve goede opdoen(de) dat hij dien acht(er)volgen(de)/
tselve vo(n)nisse ter execucie(n) hadde doen stellen en(de) e(n)nige d(er) selver/
goede voir tgebrec sijnre scep(enen) br(ieven) begonne(n) te vercoopen En(de)/
want de selve g(er)truyt mette(n) diene(re) vand(er) stad hem sijne/
execucie hadde belet in schijne van te willen purge(re)n de/
voirs(creven) co(n)tinuacie en(de) alsoe hem dach d(air)toe hadde doen bescheide(n)/
die bij verstrike op heden geco(n)tinueert was d(air) nochtan zij/
niet en compareerde Soe versocht hij voirt trecht sustine(re)nde/
dat hij soude moege(n) procede(re)n den voirs(creven) belette niet tegenstaen(de)/
te voirder gemerct dat al waest soe dat tvo(n)nisse voirs(creven) mocht/
spreken gegeve(n) mits hue(re)r (con)tinuacie(n) soe en was dat nochtan/
niet alleene sculdich verstaen te wordden va(n) (con)tinuacie(n) mair/
eensdeels als diffinitif in iudicio (con)tradictorio geg(even) te voirder/
want zij hadde huer op seke(re) voirgaen(de) dage(n) eer tselve vo(n)nisse/
was gegeve(n) rechts werich gemaect en(de) huer int recht gep(rese)nteert/
hoe wel zij ten dage vand(en) vo(n)nisse niet en (com)pareerde met meer/
woorden bij he(m) opgedaen bijden welcke(n) hij tenteerde tot zijnd(er)/
voirs(creven) conclusien Soe verre dat scepen(en) ind(er) saken gemaent/
vand(en) meye(r) gewijst hebben met vo(n)nisse Wair de voirs(creven) g(er)truyt/
niet en quame ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) dat de/
voirs(creven) geleydde inder saken voirts varen soude moege(n) met sijnd(er)/
execucie(n) cor(am) scabinis in sca(m)p(n)[o] decembr(is) xvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt