SAL7372, Act: V°186.3 (430 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°186.3  
Act
Date: 1479-01-11

Transcription

2019-06-18 by xavier delacourt
It(em) henr(ic) ende mychiel de coste(re) andries sonen beyde woenende te/
nederijssche in p(rese)ncia hebbe(n) genomen ende bekint dat zij genome(n)/
hebben tegen arnold(en) van kets als clerc d(er) tafle(n) sheyl(igen)gheests van s(in)[t]/
jacops opde biest een stuck lants houden(de) nege(n) dach(mael) oft d(air)omtrint/
gelege(n) onder leefdale aent borregat tussche(n) den loevensche(n) wech/
op deene en(de) de goede der weduwen en(de) erfgename(n) jans wilen/
roesart op dande(r) zijden Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lang/
deen nae dand(er) vervolg(ende) Elcx jaers d(air)enbinne(n) om en(de) voe(r) xxiiii mol(evate)/
rocx cu(m) va(nn)[o] mens(ure) lovan(iensis) alle jae(re) s(in)[t] andr(ies)[e] ap(oste)ls te betalen en(de) te/
loeven(en) opt bickelhuys d(er) voirs(creven) taflen te leve(re)n q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houde(n) wynne(n)/
werve(n) en(de) mesten sullen wel en(de) loflijc gelijc reeng(enoten) bove(n) en(de) benede(n) en(de)/
die laten tot hue(re)n afscheyde(n) brake geheel alsoe zij die ae(n)veerde(n) sullen/
en(de) en sullen de voirs(creven) wynnen de voirs(creven) lande binne(n) den drie leste(n) jae(re)n/
niet moege(n) hoervruchte(n) En(de) alle dese vorweerde(n) tybe willem(aer) januar(ii) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt