SAL7372, Act: V°191.2 (437 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°191.2  
Act
, zonder einde
Date: 1479-01-12

Transcription

2019-05-17 by xavier delacourt
It(em) d(i)c(t)e p(er)sone vide(licet) nychola(us) ex una p(ar)te et f(rat)res ab alia recog(noverunt) alter alt(er)i/
c rijd(ers) aur(eos) ad mo(nicionem) aut p(er)sol(vendos) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
op (con)dicie oft e(n)nich van hen van [voir tgene] des dand(er) ter he(m)weert gelic vo(r)e genome(n)/
heeft te drag(en) oft acht(er)volgen(e) des vorscr(even) steet sal moeg(en) sculd(ich) sijn te gelde(n)/
gepraemt wordde oft laste hadde oft toeghe dat hij dat die met allen coste(n)/
en(de) laste(n) sij wae(re)n van rechte oft ande(re) aenden gebreckelik(en) en(de) zijn goede soude/
moege(n) verhalen oft oic e(n)nich van hen zijn goede begonst te belaste(n) oft te/
verthie(re)n dat dan de oft te quiste(n) oft dier quit te wordde(n) dat dande(r) hen/
dan mette(n) vors(creven) br(ieve) soude(n) moeg(en) behulpe(n) oft vand(en) los om hen en(de) hue(r)/
goede gelost te wordde(n) vand(en) vors(creven) co(m)me(re)n die de hij gelic vo(r)e te hemw(er)t/
heeft genome(n) oft noch tsijne(n) laste mochte(n) come(n)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt