SAL7372, Act: V°191.3-R°192.1 (438 of 843)
Search Act
previous | next
Act V°191.3-R°192.1  
Act
Date: 1479-01-11

Transcription

2019-06-18 by xavier delacourt
Cond zij allen lieden dat roelant robbeert al(ia)s lecharlier sone/
wile(n) ernarts van tourines lez ordon in p(rese)ncia heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genome(n) heeft tege(n) den eerweerdige(n) hee(re) m(ijn)/
hee(re) den abt des godsh(uys) van heyleshem de thiende desselfs/
godsh(uys) gelege(n) te tourines voirs(creven) en(de) d(air) omtrint gelijc jacop de soy/
die gehoude(n) heeft Te houden en(de) te hebben van sint jansmisse/
baptiste(n) dat come(n) sal inde(n) jae(r) xiiii[c] en(de) tachtentich eene(n)/
t(er)mijn van nege(n) jae(re)n lang dueren(de) deen nae dand(er) sonder/
middel vervolgen(de) Elcx jaers dae(re)nbinne(n) om ende voe(r) sessenvijftich/
mudd(en) en(de) twee siste(re)n corens der maten van gemblours twee/
entwintich ende een half mudd(en) even(en) seven siste(re)n even(en) der voirs(creven)/
mate(n) van gemblours voir elc mudd(e) even(en) gerekent elcx grains/
goet ende payabel met wanne en(de) vloegele(n) wel bereyt/
alsulx als jaerlijcx vand(er) voirs(creven) thiende(n) comen sal jaerlijcx ten/
behoirliken tide te betalen Te weten(e) viertich mudd(en) en(de) vijf/
siste(re)n corens dair af den godshuyse van gemblours vijf mudd(en)/
corens en(de) vijfthien siste(re)n even(en) den godsh(uyse) van viler thien en(de)
//
een half mudd(en) corens den p(er)soen van tourines en(de) twintich/
mudd(en) even(en) te weten(e) tsurplus vand(er) selver even(en) den godshuyse/
van heyleshem voirs(creven) en(de) te tourines voirs(creven) te leve(re)n inde thiendeschue(r)/
ald(air) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) heeft noch gelooft de voirs(creven)/
wynne thiendene(re) sond(er) afslach vand(er) so(m)men voirs(creven) noch te betale(n)/
vand(er) voirs(creven) thiende(n) jaerl(ix) de chijse h(ier) nae geruert die tvoirs(creven)/
godsh(uys) schuld(ich) is Te weten(e) inden yersten eene(n) halve(n) capuyn/
een sist(er) even(en) en(de) eene(n) pe(n)ninck die tvoirs(creven) godsh(uys) den erfg(enaem) jonch(er)/
baudewijns wile(n) van glymes ald(air) sculd(ich) is It(em) den chijs diemen/
ons(er) liev(er) vr(ouwe) van wave(r) en(de) gheerde vand(en) hove schuldich is ald(air)/
It(em) sal de voirs(creven) thiendene(re) de voirs(creven) so(m)men den voirs(creven) godshuysen/
van gemblours van viler den p(er)soen en(de) oic de voirs(creven) chijse/
alsoe in tijts betale(n) dat den voirs(creven) godsh(uyse) dair af egheen scade/
en come It(em) es vorweerde waert dat de voirs(creven) thiendene(re) oft/
sijn borge(n) hier nae bescreve(n) oft e(n)nich van hen binne(n) den/
voirs(creven) t(er)mijne aflivich wordden dat de lancste leven(de) van hen/
alsoe goeden sette(n) sulle(n) inde stad vand(en) aflivigen ter manissen/
des voirs(creven) abts It(em) de voirs(creven) pechtene(re) sal de voirs(creven) thiende/
beschudden van schaden van luden van wapen(en) en(de) anders/
nae sijne(n) alre beste(n) vermoegen(e) om den godsh(uyse) d(air)af gheene(n)/
afslach gedaen te werdden soe verre hij mach Ende alle/
dese vorweerd(en) (et)c(etera) Hier af zijn borge(n) des voirs(creven) wynne(n) onbesund(ert)/
en(de) elc voir al jehan gerart f(ilius) gerardi quond(am) dicti/
le bonnier (com)mor(ans) apud piere al wastine et wil(he)lm[(us)]/
d(ic)tus wilmot raule f(ilius) quond(am) wil(he)lmi (com)mor(ans) apud/
libersart quos ip(s)e decimator p(ro)misit indemp(nem) releva(r)e/
cor(am) roelants roelofs januarii xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt