SAL7372, Act: V°193.3-R°194.1 (443 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°193.3-R°194.1  
Act
Date: 1479-01-13

Transcription

2019-05-08 by xavier delacourt
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen condt dat de voirs(creven) gielijs/
heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht procu(r)acie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) den voirs(creven) clause vanden hove/
zijne(n) behuweden zone Alle en(de) yegewelke zijn saken/
questien en(de) geschillen die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft/
namaels hebben sal moeghe(n) voir alle gherichte(n) gheestel(ijck)/
ende weerlijck Alle zijn rinte(n) sculde(n) opcomi(n)gen ende
//
vervalle(n) goede beruerlijck ende omberuerlijck Te verwaren/
te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n ende tontfanghe(n) dair voe(r)/
te pande(n) te dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doen legghe(n)/
in meliori forma Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo/
cor(am) hanck(art) sub(stitu)[to] tybe willem(aer) scabinis januar(ii) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt