SAL7372, Act: V°225.1 (504 of 843)
Search Act
previous | next
Act V°225.1  
Act
Date: 1479-02-07

Transcription

2019-06-30 by xavier delacourt
It(em) jan de greve meye(r) van leeuwe heeft geloeft joh(ann)ese/
vander hofstat te voldoene bynne(n) xiiii nachte(n) naestcomen(de)/
tgewijsde en(de) vo(n)nisse d(er) scepen(en) van loven(en) op ghiste(re)n tussce(n)/
den selve(n) janne de greve t(er) eender zijden en(de) jannese/
vander hofstat t(er) ande(re) inde banck voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(en) gewesen in alle d(er) mate(n) soe dat luyt en(de) te/
betale(n) de costen va(n) rechte inder sake(n) bijden selve(n) vand(en)/
hofstat geleden Consente(re)nde de selve greve dat de taxacie/
van dien bijden rade van des(er) stat geschiede behalve(n) hem/
dairop zijnder diminucien oft dat hij bynne(n) den selve(n) xiiii/
nachte(n) wed(er) inder vroente(n) come(n) sal d(air) hij nu es en(de) van/
dair niet scheyde(n) hij en hebbe voldaen tgewijsde metten/
costen van rechte Ende hierop sal de selve greve/
uuyter vroente(n) dair hij inne es geslaect zijn en(de) ghelaten/
worden behalve(n) dat hij zijne(n) weert cuele Ende voir/
tvoldoen vand(en) voirs(creven) vo(n)nisse bynne(n) den voirs(creven) xiiii nachte(n) en(de)/
costen als die getaxeert sulle(n) zijn oft dat de voirs(creven) greve/
ten mi(n)sten bynne(n) den selve(n) xiiii nachte(n) wed(er) inder voirs(creven)/
vroente(n) come(n) sal is borge svoirs(crevene) jans de greve als/
principael jan vander borch quem ip(s)e joh(annes) greve p(ro)misit/
indemp(nem) r(e)leva(r)e cor(am) roelants roelofs febr(uarii) vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt