SAL7372, Act: V°242.3 (529 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°242.3  
Act
Date: 1479-02-15

Transcription

2019-07-03 by xavier delacourt
It(em) h(er) machiel absoloens ridde(r) in p(rese)ncia heeft gekind en(de) gelijdt gehaven/
te hebben en(de) ontfanghen vanden edelen en(de) mogen(de) hertoghe willem(me)/
h(er)toghe te gulc en(de) totten berghe greve te ravensberghe he(re) te/
heynsberghe te diest te sichen(en) (et)c(etera) en(de) dit uut handen mathijs/
vanden rode rintmeest(er)s des vors(creven) heerscaps in sijne(n) vors(creven) lande/
van diest de helicht van xxxvi r(yns) gul(den) uut saken vanden/
xxxvi r(yns) gul(den) die de vors(creven) h(er) machiel jairlix en(de) erflic heeft/
en(de) houden(de) es opde goede chise en(de) pachten des vors(creven) h(er)togen vercregen/
tege(n) he(re)n jacoppe wilen greve van salmen bescrev(en) in seke(re)n/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) en(de) ande(re) d(air) op gemaict te twee t(er)mijne(n)/
te weten deen helicht te bamisse en(de) te paesschen lestlede(n) en(de)/
dit vand(en) termijne van paesschen lestlede(n) Bekinnen(de) hem deselve/
h(er) machiel vand(en) voirs(creven) t(er)mijne van paessche(n) lestleden en(de) allen/
ande(re)n t(er)mijnen d(air) af van voe(r) den selve(n) paesschen lestleden/
gevalle(n) en(de) verschene(n) volcomelic genoech gedaen te sijne Scelden(de)/
d(air) af quite den h(er)toge sijne(n) rintmeest(er) de goede d(air) voe(r) v(er)obligeert en(de)/
alle ande(re) des quitan(cien) behoeven(de) cor(am) roelants tybe febr(uarii) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt