SAL7372, Act: V°278.2-R°279.1 (589 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°278.2-R°279.1  
Act
Date: 1479-03-11

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
It(em) sijn bleven en(de) gevallen der voirs(creven) yden hue(re)n kinde(re)n ende/
dochter dochter de erflike rinte(n) hier nae volgen(de) Te weten(e)/
ierst acht ryns guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc erflijc vallen(de)/
alle ja(r)e xiiii dage in junio aen en(de) op de woeni(n)ge geheel/
mette(n) toebehoirte(n) meest(er) augustijns vand(en) ryele gelegen te/
loeven(e) inde steenstrate neven de steenbrugghe It(em) thien ryns/
guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc erflijc vallen(de) alle ja(r)e thien dage/
in julio aen en(de) op de woeni(n)ghe geheel met huysen hoven wijng(ar)de(n)/
en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) der kinde(re)n ottens wile(n) va(n) cuyc geheet(en)/
van hoechstrate(n) gelege(n) te loeven(e) inde proefstrate It(em) drie ryns/
guld(en) te twintich stuv(er)s tstuc erflijc vallen(de) jaerlijcx opte(n) lesten
//
dach van julio aen ende op twee huysen mette(n) hove en(de) ande(re)n toebehoirte(n)/
gelege(n) te loeven(e) opde leye bijde my(n)nenporte willems tants en(de) op seke(re)/
sijn borge(n) It(em) eene(n) guld(en) ryns guld(en) erflijc vallen(de) alle ja(r)e opten/
vijfsten dach van oechst aen en(de) op bertram colet p(ri)ncipael en(de)/
lauwer(ijse) van wynghe sijne(n) borghe It(em) eene(n) ryns guld(en) te twintich/
stuv(er)s erflijc vallen(de) alle ja(r)e xii dage in october aen en(de) op/
vrancke(n) van maerbeke principael en(de) pete(re)n wile(n) van maerbeke/
zijne(n) brued(er) als borge It(em) eene(n) ryns guld(en) te twintich stuv(er)s/
erflijc vallen(de) alle ja(r)e seve(n) dage in dece(m)br(i) aen en(de) op/
arnde noytens principael woute(re)n en(de) henr(icke) va(n) buetschore/
borge(n) It(em) eene(n) nobel vand(en) drie nobele(n) erflijc opde stad/
va(n) vilvorde(n) vallen(de) jaerl(ijcx) half opte(n) yerste(n) dach va(n) meye/
en(de) half opte(n) yerste(n) dach van nove(m)ber d(air)af den voirs(creven) henr(icke)/
en(de) den zijne(n) de twee nobelen in deylinge(n) gevallen zijn En(de)/
dese deylinge (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt