SAL7372, Act: V°281.2 (600 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°281.2  
Act
Date: 1479-03-16

Transcription

2019-11-04 by xavier delacourt
It(em) pet(er) vand(en) poele in p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekint/
genome(n) te hebben van janne van baussele als p(ro)cur(eur) des/
godsh(uys) vand(en) wittev(rou)wen te loven(en) xi dach(mael) lants soe die gelege(n) zij(n)/
buyte(n) der stat buyte(n) vesten tussche(n) de dorpstrate en(de) hoelst(ra)te/
tussche(n) de strate gaen(de) tussche(n) der stat vesten en(de) de selve/
goede t(er) eender zijden daneele va(n) voshe(m) t(er) ande(re) pete(re)n/
vander calste(re)n t(er) derder en(de) wille(m) p(ate)r n(oste)r ter vierder zijden/
Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) vande(n) dage van hede(n)/
eene(n) t(er)mij(n) van ix jae(re)n lanck v(er)volgen(de) Elx jairs d(air)enbi(n)ne(n)/
om en(de) voe(r) derthien en(de) een half mudde(n) core(n)s goets ende/
payabels d(er) mate(n) en(de) pacht va(n) lov(en) cu(m) va(n)no jairlix sinte/
andr(ies)misse apostels te betale(n) en(de) bynne(n) den godshuyse voirs(creven)/
te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met (con)dicie(n)/
dat pet(er) de voirs(creven) goede zijne(n) t(er)mij(n) due(re)nde wel en(de) loflijc/
wynne(n) werve(n) en(de) meste(n) gelijck reenge(noten) bove(n) en(de) beneden/
H(ier)af es borge t(am)q(uam) debitor p(ri)n(cipa)[lis] petrus vaes que(m) p(ro)misit/
indemp(nem) releva(r)e tybe willem(air) m(ar)cii xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt