SAL7372, Act: V°281.3 (601 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°281.3  
Act
Date: 1479-03-16

Transcription

2019-08-21 by xavier delacourt
It(em) de voirscr(even) peter vanden poele in p(rese)ncia heeft ov(er)geg(even)/
pete(re)n vaes dat hij de voirscr(even) goede houden wynnen/
werve(n) en(de) gebruycken sal tot zijne(n) prouffijte opde vorw(er)d(en)/
condicien ende geluefte(n) begrepen inde voirgaen(de) scepen(en)/
br(ieve) Dairop hij oick de voirscr(even) goede den voirs(creven) t(er)mijn/
lanck due(re)nde ov(er)genomen heeft Ende dese vorw(er)d(en)/
geluefte(n) (et)c(etera) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt