SAL7372, Act: V°295.2-R°296.1 (637 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°295.2-R°296.1  
Act
Date: 1479-03-26

Transcription

2020-06-03 by xavier delacourt
Alse van eenen scepen(en) brieve van loven(e) van (½) rijd(er) oft de weerde/
d(air) af lijfpen(sien) ten live petronillen dochte(r) jans maten vep verpant/
bij pete(re)n brant cled(er)make(r) a(nn)[o] lvii junii xx als dat blijct in des(en)/
came(re)n li(br)[o] lvi op een huys en(de) hof metten toebehorte(n) inde dorpstrate/
tussce(n) de goede gielijs vande(n) velde t(er) eend(er) en(de) de goede der capelle(n)/
van s(in)[te] ka(thelij)[ne(n)] ter ande(re) dwelc nu jan gelijns wapemake(r) houdt/
en(de) besidt dair af de selve petronille met janne mate(n) hue(re)n vader/
in p(rese)ncien voirs(creven) jans gelijns begheerde reformacie want zij hue(re)n/
eedt p(rese)nteerde en(de) der seide dat hue(r)n dien brief v(er)nyelt en(de) ongereet/
was wordde(n) inden brande [die] geweest was te mervyle in vlaend(re)n/
dair zij en(de) hue(r) man woenachtich ware(n) en(de) dat zij die een schamel/
vrouwe wae(r) shuers mits den voirs(creven) brande met alle(n) beroeft huer d(air)/
mede mochte behulpen en(de) totten hue(re)n comen Dair op de vors(creven) jan/
gelijns verhoort zijnde in tgene des hij d(air) tege(n) heeft willen zegge(n)/
meynde inde betalinge d(er) selver rinte(n) niet gehoude(n) te wesen zij/
en toochde huer brieve Ende na dien dat bij verkinnen svoirs(creven)/
jans gelijns genoech gebleke(n) heeft dat dese rinte niet afgequijt/
en was noch quijtgeschouwe(n) noch oic verstorve(n) Soe es uuygesproke(n)
//
inden rade vand(er) stat eve(n)verre de vors(creven) petronille bij hue(re)n eede claert/
dat den brief gelijc vo(r)e mits brande oft ande(r) ongeval v(er)nyelt oft/
hue(r) ontweldicht es zoe zij dat nu claerde dat dan in dien gevalle/
dair af refor(ma)cie soude gescien te dien ynde dat zij hue(r) om totten/
hue(re)n te come(n) d(air) mede sal moige(n) behulpe(n) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)cii xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt