SAL7372, Act: V°301.3 (652 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°301.3  
Act
, geen einde?
Date: 1479-03-30

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Item de voirscr(even) geleydde heeft gecleert bij eede datme(n) uuyt/
saken vand(en) brieven d(air) voe(r) hij geleyt es ende de voirscreve(n)/
helcht soe bij hem soe bij henr(icke) steyma(n) oick d(air)toe geleyt/
zijnde voir schat schult op hogen v(er)cocht es hem dueglijc/
bove(n) alle ontfanck noch sculdich en(de) tachter es va(n) pri(n)cipaeld(er)/
schult twelf rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck vande(n)/
costen vand(en) beleyde en(de) ande(re) inden rechte geschiet om totte(n)/
vo(n)nisse te come(n) xxxiiii stuv(er)s Item aend(en) hee(re)n recht vander/
guedinge(n) voirs(creven) xxviii st(uvers) It(em) voir deen helcht vand(en) po(n)tgelde/
vand(en) xxxviii st(uvers) pet(er)s vii st(uvers) dat dese helcht bove(n) co(m)mer/
gegouden heeft xviii st(uvers) Ende den voirs(creven) henr(icke) steyma(n) geleyt/
zijnde als vo(r)e en(de) d(air)voe(r) de voirs(creven) jan borge steet va(n) p(ri)ncipaeld(er)/
schult vijf r(inssche) g(ulden) ind(en) w(eer)d(en) voirscr(even) en(de) xvi st(uvers) en(de) va(n) coste(n) va(n)/
zijne(n) beleyde dat mids des(en) en(de) d(er) betaling(e) die h(em) h(ier)af gesciet/
es v(er)smolte(n) es en(de) ande(re) tsame(n) xxxiii st(uvers) i blancke Ende ald[(us)]/
afgetoge(n) de voirs(creven) schult des voirs(creven) jans mette(n) coste(n) en(de) hee(re)n/
rechte met oick d(er) schult des voirs(creven) he(n)r(ix) mette(n) coste(n) bij he(m) v(er)leet/
rest dat de voirs(creven) goede meer v(er)cocht zij(n) compt op xii pet(er)s te/
xviii st(uvers) tstuck iii pl(a)c(ken) p(ro) st(ufero) vi st(uvers) ind(en) weerd(en) voirs(creven) i ort
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt