SAL7372, Act: V°312.3-R°313.1 (668 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°312.3-R°313.1  
Act
Date: 1479-04-06

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
It(em) jan vand(er) leeps in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt pro se/
et suis success(oribus) dat hem bij stasse van deurne geheete(n) mo(m)mart/
afgequijt is ende allessins voldaen en(de) gelost met vollen/
rinte(n) den eene(n) vand(en) twee chijs guld(en) erflijc die hij/
jaerlijcx hadde te kersmisse vallen(de) ende vercreech a(nn)[o] liii iiii[ta]/
aprilis met scepen(en) brieve(n) srintmeest(er)s ons gened(ichs) hee(re)n ts(er)tog(en)/
en(de) den scepen(en) van duysborch tege(n) alite(n) vand(en) dale met/
(christ)offele van hembeke hue(re)n man als tochtersse en(de) magriete(n)/
vand(er) calste(re)n met janne vand(er) meren hue(re)n man als erfwijf/
Aen en(de) op een huys en(de) hoff met allen sijne(n) toebehoirten/
des voirs(creven) stas gelege(n) te duysborch inde mechelschestrate/
tusschen de goede jans van ijsere geheete(n) de vleeschouwere/
ter eenre zijden en(de) pet(er)s verswane(n) ter ande(re) d(air)mede pant/
af is eene(n) bogart acht(er) tvoirs(creven) erve gelege(n) en(de) d(air)af en(de) uutge/
nome(n) toebehoeren(de) der p(ro)chiaenscap van duysborch Scelden(de)/
volcomelijc quite de voirs(creven) goede en(de) onderpande dair voe(r)
//
verobligeert vand(en) voirs(creven) twee chijsguld(en) ende allen verloepen(en)/
ende gevallen(en) rinte(n) der selver Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed/
war(andizare) de ista recog(nitione) et quitan(cia) ac sup(er) eisd(em) duob(us) flor(enis) ad opus/
eiusd(em) eustacii cu(m) de(bi)[t(a)] eff(estucatio)[ne] mo(do) de(bi)[to] renu(n)c(ians) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt