SAL7372, Act: V°364.5-R°365.1 (789 of 844)
Search Act
previous | next
Act V°364.5-R°365.1  
Act
Date: 1479-05-29

Transcription

2020-01-27 by xavier delacourt
Met vorweerde(n) dat de voirscr(even) twee p(er)sone(n) aut alt(eri) hem mette(n)/
voirscr(even) br(ieve) sulle(n) moege(n) doen leyden alst he(m) gelieft tot alle(n)
//
den goeden have en(de) erve der voirs(creven) moeder en(de) huers soens/
hoedanich die zijn wair die gelegen zijn oft onder wien die/
bevonde(n) sulle(n) moege(n) worden en(de) d(air)mede v(er)hale(n) allet ghene/
des de selve moeder en(de) huer sone oft e(n)nich va(n) hen de(n) selve(n)/
meest(er) janne en(de) gielise oft e(n)nigen va(n) hen dueglijck en(de) zond(er)/
fraude tot hue(re)r wettig(er) eedt oft ande(re) claernisse(n) sculd(ich) zij(n) oft/
ten tijde zijn sulle(n) moege(n) het zij va(n) gelleende(n) gelde coste(n) en(de)/
lasten voir hen geschiet oft ande(re) bijstande en(de) ond(er)stande hen/
oft den eene(n) va(n) hen geschiet oft oick and(er)s in wat manie(re)n/
dat zij cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt