SAL7372, Act: V°377.3 (816 of 845)
Search Act
previous | next
Act V°377.3  
Act
Date: 1479-06-14

Transcription

2020-03-01 by xavier delacourt
Acht(er)volgen(de) d(er) submiss(ien) op heden geschiet voir scep(enen) van loev(en) tussche(n) ja(n)ne de chenoit/
ter eender en(de) henr(icke) stercx ter ande(re) Es der segge(re)n uutsprake inde(n) yerste(n) dat de/
voirs(creven) henr(icke) sculd(ich) sal zijn te betale(n) de voirs(creven) ja(n)ne iiii cron(en) te xxiiii st(uvers) tstuc half/
s(in)[t] jans(mes)s[e] naestc(omende) en(de) half s(in)[t] pet(er)s dage inganc oechst quol(ibet) ass(ecutu)[m] als voe(r) de/
mey vore diere gebrack en(de) henr(ic) sculdich was te doen(e) It(em) dat de/
selve henr(ic) he(m) noch betalen sal xii pet(er)s te xviii st(uvers) tstuc te weten(e)/
de vii peters voir tgebrec vand(en) mergelen de ii voir dmessayen en(de)/
de drie voir tgebrec vand(en) uutvue(re)n vand(en) meste de selve xii pet(er)s half/
te kers(mes)s[e] naestc(omende) en(de) half te vastelavont d(air)na te betale(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
En(de) hier mede sulle(n) doot quijt en(de) te nyeute sijn alle gebreke(n) die jan/
totte(n) voirs(creven) henr(icke) oft sijne(n) goeden gehadt heeft oft soude moege(n) eyssche(n) uut/
sake(n) vand(er) voirs(creven) pechtinge(n) in e(n)nig(er) manie(re)n Behalve(n) dat de selve jan/
blijft inde(n) rechte va(n) sijne(n) beleyde die hij heeft op henr(ix) goede tot dat des/
voirs(creven) steet gansselic voldae(n) sal zijn En(de) al eist dat d(air)toe t(er)mijne(n) gelijc/
vo(r)e sijn gestelt soe is nochtan dese uutsprake geschiet op condicie/
waert sake dat yema(n)t ja(n)ne henr(ix) goede ontrecken woude eer de voirs(creven)/
t(er)mijne(n) quame(n) dat dan sijn dage(n) gevallen souden sijn en(de) dat hij die t(er)mijnen/
niet en soude derve(n) verwachte(n) mair soude he(m) altijt in dien gevalle om/
totte(n) voldoene van des(en) uutsprake(n) te come(n) mette(n) voirs(creven) beleyde op des voirs(creven)/
henr(ix) goede(n) moege(n) behulpe(n) en(de) ande(re) creditue(re)n voirgaen langr(ode) willem(air) junii xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-21 by Xavier Delacourt