SAL7372, Akte: V°60.3-R°61.1 (156 van 840)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°60.3-R°61.1  
Act
Datum: 1478-08-27

Transcriptie

2018-12-14 door xavier delacourt
It(em) is de voirs(creven) guedinge geschiet terdier meerd(er) sekerheyt/
des voirs(creven) gords hanckaert om hem oft hij aen zijn waerscap/
en(de) genoechdoen voirs(creven) gebreck bevonde dat aen dese/
goede met vercoope der selver te verhalen En(de) voirt/
dat reyne(re) ende sijn wijf en(de) gort van braemt en(de) zijn/
wijf d(air) mede selen moege(n) verhale(n) aen de selve goede/
de twee derdendeele van alsulcken twee sacke(n) corens/
erflijc alse de voirs(creven) matheeus en(de) ghijsbrecht met rechte/
gekeert hebbe(n) vand(en) goeden d(air) inne de voirs(creven) gord/
hanckaert gelijc vo(r)e gegoet is en(de) met eene(n) vo(n)nisse d(er) scepen(en)
//
van thiene(n) den cloeste(r) van ghempe afgewonne(n) is d(air) af/
de sake voirmaels bij h(er)toge karels tide inde(n) brabantsche(n)/
rade van scloesters wege(n) vertoge(n) is om gerevoceert te worde(n)/
eve(n) verre de selve twee sacken cor(en) erflijc ald(air) de(n) selve(n)/
p(er)sone(n) bij der selver reformacie(n) niet weder ontwijst en(de) den/
voirs(creven) godsh(uys) ae(n)gewijst en werde(n) ende anders niet Behalve(n)/
oft zij hen ae(n)gewijst bleven en(de) tvo(n)nisse van thiene(n) van/
weerde(n) dat dan in dien gevalle de voirs(creven) twee gehuyssche(n)/
gehouden souden moeten zijn eer zij d(air) inne deylen souden/
moege(n) te betalen de tweedeele van allen lasten die inden/
vervolge(n) van desen souden zijn geschiet en(de) diemen aen/
die van ghempe met rechte niet en hadde connen/
verhalen Voirt souden de voirs(creven) matheeus colx reynere/
en(de) sijn wijf gort van braemt en(de) zijn wijf met vercoope/
der voirs(creven) goede en(de) anders mits der voirs(creven) guedinge(n) hen moege(n)/
doen lossen en(de) allessins ontlasten van allen borchtochte(n) dair/
voe(r) zij oft hue(r) goede aen den voirs(creven) ghijsbrechte en(de) sijnder/
weerdinne(n) te laste staen en(de) van allen coste(n) hier o(m)me geleden/
zij wae(re)n van rechte oft ande(re) Ende oft ghijsbr(echt) en(de) sijn/
wijf e(n)nige vand(en) selve(n) goede(n) vercochte(n) ten meesten p(ro)ffijte/
en(de) d(air) mede betaelden e(n)nige vand(en) sculde(n) dair voe(r) de voirs(creven)/
p(er)sone(n) oft hue(r) goede voir hen te laste stonde(n) dat zij/
dair toe soe verre alst hen ae(n)ghinge hant en(de) mont leene(n)/
en(de) consent drage(n) souden moeten eisd(em)
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-09-13 door Xavier Delacourt