SAL7372, Act: V°86.3-R°87.1 (216 of 840)
Search Act
previous | next
Act V°86.3-R°87.1  
Act
Date: 1478-09-26

Transcription

2018-11-19 by xavier delacourt
Vander calaengien innegeworpen tegen de rechtvorderinge/
die jan ghijsen meynde te doene tegen janne van criekenbeke/
acht(er)volgen(de) den lesten vo(n)nisse gegeven op eerghiste(re)n dair/
h(er) wouter [vacat] priester hem seggen(de) procur(ator) svoirs(creven)/
van criekenbeke versocht te hebben eene(n) redeliken dach/
om den voirs(creven) van criekenbeke selve te doen comen die/
sake verantwerden sustine(re)nde dat hem dien wordden soude/
overgeven(de) oft hij alsdan selve niet en compareerde dat hij
//
die sake verantwerde(n) soude oft de voirs(creven) ghijsen mocht/
met sijnd(er) rechtvorderinge(n) alsdan procede(re)n dair tegen/
de selve ghijsen sustineerde dat de voirs(creven) h(er) wouter niet/
ontfangbaer zijn en soude he(m) zijn rechtvorderinge te moeg(en)/
scutte(n) te voird(er) want hij gheestelijc wae(r) en(de) den rechte/
niet . bedwanckelijc en(de) dat hij sculdich soude zijn zijn eene(n)/
weerlike(n) borge te stellen den rechte genoech zijnde eer/
hij die sake soude moege(n) verantwerden oft hem zijne/
rechtvorderinge beletten d(air) tege(n) h(er) wout(er) p(rese)nteerde af/
te gane zijnd(er) clergie(n) en(de) d(air)af te renu(n)cie(re)n hopende/
dat dat genoegh wa(r)e den voirs(creven) ghijsen de co(n)trarie houden(de)/
te voirder want al hadde hij gerenu(n)cieert van dien zoe/
en mocht men nochtan d(air) voe(r) hem niet hachte(n) noch houden/
Es gewijst wair de voirs(creven) h(er) wouter niet en acht(er)volcht/
der p(rese)ntacien des voirs(creven) jans ghijsen dat dan de selve/
jan ghijsen sal moege(n) procede(re)n niet tegenstaen(de) der/
calaengie(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt