SAL7373, Act: R°107.2 (250 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°107.2  
Act
Date: 1479-11-02

Transcription

2020-06-11 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat jan demain boba woenen(de)/
te thiene(n) heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auct(oriteit) gegeve(n) willem(me) van lele ja(n)ne van udekem/
voirspreke ja(n)ne van borre ja(n)ne van ost reyne(re)n van/
lu(m)mene en(de) willem(me) van schore aut Alle en(de) yeg(ewelke)/
zijn saken questien ende geschillen die hij alsnu uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebben sal moeg(en) (et)c(etera) in mel(iori) forma/
Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer