SAL7373, Act: R°107.4 (251 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°107.4  
Act
Date: 1479-11-04

Transcription

2019-08-11 by Greet Foblets
It(em) daneel aroens heeft ontsedt op eene(n) borge te dage en(de)/
te rechte te come(n) alsulcke(n) rasteme(n)t als jan demain boba/
gedae(n) heeft op zijne goede Ende d(air) af is borghe/
wille(m) van haesdonck voirspreke Et p(rim)[(us)] cor(am) opp(endorp) reth(eman)/
no(vem)[br(is)] iiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer