SAL7373, Act: R°124.2 (286 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°124.2  
Act
Date: 1479-11-20

Transcription

2019-11-23 by Greet Foblets
It(em) willem vand(en) broecke her als procur(eur) g(er)trude(n) wed(uwe)/
en(de) tweeste wijf daneels wile(n) fricx zijnd(er) dochter/
heeft naevolgen(de) der submissien tussche(n) he(m) en(de) den/
voirkinde(re)n desselfs wile(n) daneels voir scepen(en) van /
loeven(e) gepasseert mits absen(tien) huygens va(n) udeke(m)/
zijns seggers inde stad vand(en) selve(n) gestelt gecore(n)/
en(de) genome(n) giel(ijse) de rode om bijde(n) selve(n) gielijse/
voirts gedaen te worde(n) alle tgene des de voirs(creven)/
huyge naevolgen(de) der voirs(creven) submissie(n) soude moege(n)/
doen cor(am) duffle reth(eman) no(vem)[br(is)] xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer